خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

پمپ استخری

دسته بندی محصول
پمپ استخری

پمپ استخری

پمپ استخری برای ایجاد گردش آب در مدار تصفیه و گرمایش میباشد