خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

چهاردمین نمایشگاه استخر سونا و جکوزی