خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی استخر، سونا و جکوزی