خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

هرآنچه راجع به ساخت استخر باید بدانید

هرآنچه راجع به ساخت استخر باید بدانید

ساخت استخر روش ها و هزینه های متفاوتی دارد که با توجه به نیاز و شرایط و بودجه در نظر گرفته شده برای ساخت استخر اقدام میکنیم.

ساخت استخر شامل مراحل متفاوتی است که گام به گام همه رو آموزش میدهیم.

مراحل ساخت استخر

• تعیین بودجه

• دریاف مجوز

• انتخاب سایت مورد نظر

• انتخاب شیوه ساخت استخر

• انتخاب شرکت پیمانکار استخر شنا

• طراحی استخر

• گود برداری

• شیب بندی و صاف کردن کف استخر بر اساس عمق مورد نیاز

• آرماتور بندی و لوله کشی

• قالب بندی

• بتن ریزی

• سیمانکاری

• آب بندی و اجرای تاسیسات برقی

• سرامیک کاری

• موتورخانه هم موازی با فعالیت های ساخت انجام میشه

در مقاله ساخت استخر ارزان و کم هزینه از مرحله تعیین بودجه تا طراحی و انتخاب شرکت پیمانکار استخر شنا به صورن کامل توضیح داده شده است و با کلیک بر روی لینک می توانید کامل مطالعه کنید.

گودبرداری

بعد از این که مجور ساخت را دریافت کردید و طرح استخر مورد نظر انتخاب شد براساس فرم استخر و عمق مورد نظر توسط بیل مکانیکی و ماشین آلات حفاری اقدام به گود برداری کنید.

چون حجم زیادی باید گود برداری بشه امکان گود برداری دستی وجود ندارد و حتما باید توسط ماشین آلات حفاری انجام شود.

شیب بندی و صاف کردن کف استخر بر اساس عمق مورد نیاز

کف استخر را با توجه به عمق و نوق عمقی که دارد شیب بندی و صاف می کنیم

منظور از نوع عمق این است که عمق استخر همه جا یک اندازه باشد یا قسمتی عمیق و قسمتی نیمه عمیق باشد و با شیب این اختلاف سطح به هم مرتبط شود.