خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

محفظه پمپ

محفظه پمپ

نام صافی پمپ

محفظه پمپ-

مدل صافی پمپ

پمپ DAB-

گروه رنگ

سیاه-

ثبت نظر کاربران
کد امنیتی