خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

تالار وحدت 94 (2)

تالار وحدت 94 (2)

نام پروژه

تالار وحدت 94 (2)-

مدت زمان اجرای پروژه

-

محل اجرا

شامل

ثبت نظر کاربران