خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

زاج

زاج

نام سولفات آلومینیوم

زاج-

مدل سولفات آلومینیوم

پوردی و نباتی-

نام تجاری

زاج سفید-

شکل ظاهری

پودری-

وزن(کیلوگرم)

30-

گروه رنگی

سفید-

ثبت نظر کاربران
کد امنیتی