خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

سونای نمکی

سونای نمکی

نام پروژه

سونای نمکی-

محل پروژه

تهرانپارس-

نوع پروژه

طراحی- اجرا-

نوع بهسازی

بازسازی-

نوع سونا

خشک-

محل اجرا

شامل

ثبت نظر کاربران