خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

رضا علیزاده

تحصیلات:

کارشناس ارشد مکانیک سیالات

-

سمت:

کارشناس فنی و محاسبات

-

داخلی:

103

-

آدرس ایمیل:

Reza0230@gmail.com

-

pic991768410001-

@title