خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

رضا علیزاده

تحصیلات:

کارشناس ارشد مکانیک سیالات-

سمت:

کارشناس فنی و محاسبات-

داخلی:

103-

آدرس ایمیل:

Reza0230@gmail.com-

@title