خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

فاطمه حقانی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد معماری

-

سمت:

طراح و آرشیتکت

-

داخلی:

204

-

آدرس ایمیل:

nabh93@gmail.com

-

pic427145410001-

@title