خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

حامد شکارچی

تحصیلات:

کارشناس برق و الکترونیک-

سمت:

کارشناس بخش محاسبات برق و فروش-

داخلی:

117-

آدرس ایمیل:

hamedshkh2@gmail.com-

pic575665410001-

@title