خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

حامد شکارچی

تحصیلات:

کارشناس برق و الکترونیک

-

سمت:

کارشناس بخش محاسبات برق و فروش

-

داخلی:

117

-

آدرس ایمیل:

hamedshkh2@gmail.com

-

pic575665410001-

@title