خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

توزیع برق در استخرها

An item with the same key has already been added. Key: bold

توزیع برق در استخرها

تابلو برق

در ابنیه های تازه ساز برای تامین برق مورد نیاز دستگاه های مورد نیاز در استخر از تابلو برق های مجزا بهره می گیرند. البته برق مورد نیاز الکتروموتورها، تاسیسات روشنایی و بقیه ی دستگاه های الکتریکی را می توان از تابلو برق اصلی ساختمان یا تابلو برقی که قبلا به منظور دیگری نصب شده است، نیز تامین کرد.

تابلو برق

در ابنیه های تازه ساز برای تامین برق مورد نیاز دستگاه های مورد نیاز در استخر از تابلو برق های مجزا بهره می گیرند. البته برق مورد نیاز الکتروموتورها، تاسیسات روشنایی و بقیه ی دستگاه های الکتریکی را می توان از تابلو برق اصلی ساختمان یا تابلو برقی که قبلا به منظور دیگری نصب شده است، نیز تامین کرد.

تجهیزات قطع جریان: برای این منظور از تجهیزات محافظ اضافه بار می توان به عنوان قطع کننده های جریان بهره گرفت.

روش های سیم کشی تابلو برق استخرها

در استخرهایی که تازه ساخته می شوند کابل اصلی برق متصل به تابلو برق می بایست از وسط لوله عبور سیم RNC، IMC، RMC و LFNC عبور کند، در ورودی ابنیه ها یا سایر سازه ها نیز بهره گیری از لوله های سیم ETM مجاز است.

ساخت استخر

اتصال زمین تجهیزات

در نظر گرفتن یک سیم عایق کاری شده برای اتصال تجهیزات به زمین الزامی است. جنس سیم زمین تجهیزات از جنس مس یا آلومینیوم است.

تاسیسات الکتریکی که فاصله تجهیزات با تابلو برق فاصله دارد، سیم نول (خنثی) و سیم زمین تجهیزات، هر دو به تابلو برق استخر متصل نمی شوند بلکه سیم زمین تجهیزات که از جنس مس یا آلومینیوم است مستقیما به الکترود زمین سازه استخر متصل می گردد.

اتصال زمین، همبند کردن و محافظ عیب اتصال زمین

اتصال زمین تجهیزات الکتریکی و همبند کردن تمامی رساناهای موجود در استخرها، جکوزی ها و آبنماها موجب ایمنی استفاده کنندگان از سازه های فوق می شود. مانع شوک الکتریکی، در صورت بروز عیب اتصال زمین به دلیل وجود مسیر موثر جریان عیب اتصال زمین جریان الکتریکی از این مسیر عبور می کند. بنابراین تجهیزات محافظ اضافه بار به سرعت فعال شده و جریان برق مدار را قطع می کنند.

مسیر موثر جریان عیب اتصال زمین، طبق استاندارد NEC250/2 عبارت است از یک مسیر عبور جریان الکتریکی دایمی با امپدانس پایین که به منظور هدایت جریان الکتریکی در شرایطی که در سیم کشی متصل به وسط منبع تغذیه عیب اتصال زمین وجود دارد، محاسبه، طراحی و اجرا می شود.

اتصال زمین تجهیزات الکتریکی استخرها شامل ترانسفورمرها، جعبه های تقسیم و تاسیسات روشنایی، معمولا مجهز به ترمینال های مخصوص برای اتصال تجهیزات با سیم زمین 8 AWG هستند.

تجهیزاتی که باید با استفاده از سیم های رسانای عایقکاری شده به زمین متصل شوند عبارتند از:

• پمپ های گردش آب و تجهیزات الکتریکی مرتبط با آنها

• جعبه های تقسیم

• محفظه ی ترانسفورمرها برای تاسیسات روشنایی زیر آبی با ولتاژ 11V

• رله های عیب اتصال زمین

• تجهیزات الکتریکی نصب شده ئر فاصله ی 1.5m از جداره ی داخلی کاسه استخر یا مخازن نگهدارنده آب

• تابلوهای برقی که زیر مجموعه ای تابلو برق اصلی ساختمان هستند و برای تامین برق تجهیزات الکتریکی استخر مورد استفاده قرار می گیرند.

همبند کردن

عبارت است از اتصال اجزای فلیز به یکدیگر به منظور یکپارچگی الکتریکی و مکانیکی آنها با یکدیگر که اغلب با استفاده از سیم های رسانایی انجام می گیرد که اصطلاحا به آنها پل می گویند.

همبند کردن اجزای فلزی سازه ی استخر

اجزای فلزی سازه ی استخر شامل آرماتورهای فولادی که در استخرهای بتنی مورد استفاده قرار می گیرند.

پوسته ی استخرهای فلزی به وسیله پیچ یا جوشکاری به یکدیگر متصل می شوند.

نردبان های فلزی – تکیه گاه های سکوی شیرجه – کفشورها و خطوط تخلیه، لوله های ورودی و خروجی آب و سایر اتصالات و اجزای فلزی مرتبط با استخر باید با یکدیگرهمبند شوند.

تجهیزات الکتریکی شامل الکتروموتورها، تجهیزات الکتریکی روکش استخرها و سایر تجهیزات الکتریکی مرتبط با آنها نیز باید همبند شوند. گرمکن های استخرها نیز باید بر مبنای معیارهای استاندارد NEC680/26(E) همبند شوند

الکتروموتور پمپ گردش آب استخر و تجهیزات مرتبط با آن نیز باید همبند شوند، مگر در صورتی که از دو لایه عایق تشکیل شده باشند.

شبکه همبندی مشترک

تمامی تجهیزات و اجزای فلزی که باید با استفاده از یک سیم مسی رسانا با حداقل 8AWG در یک شبکه ی مشترک همبند شوند.در اکثر مواقع آرماتورهای فولادی که در استخرهای بتن مورد استفاده قرار می گیرند، آبنماهای بتنی یا سایر مخازن و حوضچه های ذخیره آب به وسیله ی یک شبکه ی مشترک همبند می شوند.

در مواقعی که برای محافظت از آرماتورها در برابر خوردگی از ترکیبات نارسانا مانند روکش های اپوکسی استفاده می شود دیگر نیازی به همبند کردن پوسته استخر نیست.

در استاندارد NEC در استخرهای فلزی می توان از جداره ی فلزی استخر به عنوان شبکه ی مشترک همبندی استفاده کرد. به عنوان روشی دیگر می توان از لوله های عبور سیم IMC، RMC یا سیم های مس عایقکاری شده، روکش دار یا لخت 8AWG یا بزرگ تر به این منظور استفاده کرد.

رله عیب اتصال زمین برای تجهیزات الکتریکی زیر الزامی است:

• تاسیسات روشنایی ولتاژ بالا (125V) زیر آب

• پریزهای برق 125V که در فاصله 1.5تا6متری از جداره ی داخلی استخر قرار دارند

• پریزهای برق تجهیزات الکتریکی استخر که در فاصله ی بین 1.5 تا 3 متر از جداره ی داخلی کاسه ی استخر قرار دارند. همچنین تمامی پریزهای برق تکی 125V و 250V باید مجهز به سیم اتصال زمین بوده و از نوع قفل شونده باشند.

• تاسیسات روشنایی و فن های سفقی که در فاصله ی افقی حداکثر 1.5 متر و فاصله عمودی بین 2.3 تا 3.7 متر بالاتر از استخرهای سرپوشیده قرار دارند.

• مدار الکتریکی روکش های برقی استخرها