خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

شما اینجا هستید


تهویه استخر

تهویه مطبوع استخر در درجه اول از نقطه نظر حفظ سلامتی شناگران

*تهویه مطبوع فضای استخر:

تهویه مطبوع استخر در درجه اول از نقطه نظر حفظ سلامتی شناگران و پس از آن شرایط آسایش شناگران، طول عمر تجهیزات و محافظت از سازه ساختمان جزو مهمترین مراحل طراحی یک استخر سرپوشیده است. در این رابطه باید دانست اگرچه فضای بالا و پیرامون کاسه استخر به دلیل رطوبت بالا و حضور مواد شیمیایی، منطقه بحرانی برای سیستم تهویه مطبوع به حساب می آید اما گستره تهویه مطبوع شامل سایر فضاهای استخر نظیر رختکن ها، دوش ها، مکان های مختص شست و شو و نظافت و...نیز می شود. تعویض هوا از یک سو، برای جایگزینی اکسیژن جذب شده طی فرآیند تنفس لازم است و از سوی دیگر، جهت تخلیه گاز کربنیک، گازهای متصاعد شده از مواد شیمیایی، بخارآب پخش شده، بوی بدن انسان و موارد مشابه دیگر به کار می آید. آزاد شدن گاز کلر بر اثر تلاطم و افزایش دما از یک سو و بازدم نفرات از سوی دیگر سبب آن شده است که هوای محوطه استخر را هوایی آلوده به حساب بیاوریم. از این رو برای جلوگیری از انتشار آلودگی توصیه می شود فضای استخر به صورت فشار منفی طراحی شود. علاوه بر دو عامل آلودگی ذکر شده در بالا، وجود رطوبت زیاد نیز ضمن آسیب رساندن به تجهیزات و سازه استخر، توان جذب اکسیژن ریه را کاهش میدهد.

به طورکلی، موارد استفاده سیستم تهویه استخر را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

1ـ جلوگیری از انتشار قابل ملاحظه بوهای نامطبوع و گازهای مضر

2ـ جلوگیری از پدیده تعریق یا کاهش اساسی آن

3ـ برطرف کردن رطوبت

4ـ تأمین هوای تازه جهت تنفس حاضرین

بنابراین توقع ما از سیستم تهویه مطبوع این است که مشخصه های فیزیکی هوا را که در زیر لیست شده است، تحت کنترل خود درآورد.

1ـ درجه حرارت

2ـ مرطوبت نسبی

3ـ کیفیت هوا ( وجود اکسیژن کافی ـ صافی و تمیزی ـ هوای تازه ـ عدم بو)

4ـ فشار هوا

5ـ سرعت و نویز هوای رفت و برگشت

6ـ ایجاد الگوی جریان مناسب هوا

کنترل رطوبت

به طور کلی، بدن انسان نسبت به تغییرات رطوبت نسبی بسیار حساس است. نوسانات رطوبت نسبی هوا، خارج از محدوده چهل تا شصت درصد احتمال رشد باکتری ها، قارچ ها و کپک ها را نیز افزایش می دهد که نتیجه آن کاهش کیفیت هوای داخل استخر است. برای افرادی که در داخل استخر شنا می کنند، رطوبت نسبی پنجاه تا شصت درصد بیشترین آسایش را به همراه خواهد داشت. در صورتی که رطوبت نسبی کمتر از پنجاه درصد باشد، نرخ تبخیر آب از سطح پوست افزایش می یابد که موجب احساس سرمای ناخوشایند برای شناگرانی می شود که تازه از آب خارج شده اند. رطوبت نسبی بیش از شصت درصد نیز احتمال رشد قارچ ها و کپک ها در محیط داخل استخر، سرعت تقطیر بخار آب بر روی سطوح داخلی و تخریب سازه و تجهیزات موجود در استخر را افزایش می دهد. افزایش رطوبن نسبی برای اجزای مختلف ساختمان بسیار مخرب است و عمر مفید سازه ساختمان و تجهیزات موجود در آن را کاهش می دهد. در صورت بالا بودن رطوبت نسبی در فضای داخل، احتمال رشد قارچ ها و کپک ها در شکاف ها و درزها افزایش می یابد. با تقطیر بخار آب موجود در هوا به تدریج اجزای مختلف ساختمان فرسوده می شوند. در شرایط بدتر حتی احتمال فرو ریختن سقف یا دیوار ساختمان به دلیل نم گرفتن آن نیز وجود خواهد داشت.

ساخت استخر

*یونیت هیتر:

یونیت هیتر یک تجهیز گرمایشی است که توسط فن خود ضمن سیرکوله نمودن هوا بر روی کویل های گرم، سبب گرمایش یک فضا می شود. یونیت هیتر بنابر علل زیر یک تجهیز نامناسب برای استخر است و نباید از آن استفاده نمود:

1ـ هوای خروجی از یونیت هیتر با سرعت زیاد پرتاب می شود و این شدت جریان سبب افزایش نرخ تبخیر آب سطحی از بدن شناگران شده و در نتیجه به شناگران احساس سرمای نامطلوبی دست می دهد.

2ـ یونیت هیتر نمی تواند رطوبت گیری انجام دهد.

3ـ یونیت هیتر توانایی ایجاد منطقه فشار منفی را ندارد از این رو آلودگی در فضای استخر پخش می شود.

4ـ پرتاب هوا در یونیت هیتر توأم با نویز شدید است.

5ـ یونیت هیتر نمی تواند روی کیفیت هوا کنترلی داشته باشد. ( ایجاد هوای صاف و تمیز، اخذ بو و تأمین هوای تازه از عهده یونیت هیتر خارج است)

6ـ یونیت هیتر نمی تواند الگوی مناسب جریان هوا را به وجود بیاورد.

7ـ یونیت هیتر سبب توزیع بسیار نامناسب دما در سوله می شود، در نتیجه برای رسیدن به دمای مطلوب انرژی اضافی بسیار زیادی باید مصرف شود.

*گرمایش از کف:

سیستم گرمایش از کف به تنهایی توانایی گرم کردن استخر را ندارد زیرا سطح تشعشع آن در کاربری استخر ناچیز است و فقط می تواند به عنوان سیستم کمکی مورد استفاده قرار بگیرد. در این خصوص استفاده از آن برای خشک کردن کف راهروها و یا استفاده از آن در کف استخر بسیار مناسب است، همچنین گرمایش از کف تمام معایب یونیت هیتر به جزموارد 1و4و7 را دارا می باشد. از این رو استفاده از سیستم گرمایش از کف به تنهایی نیز سیستم نامناسبی برای استخر می باشد.

*سیستم تشعشعی:

سیستم تشعشعی همچون گرمایش از کف، تمام معایب یونیت هیتر به جز موارد 1و4و7 را دارا می باشد. علاوه بر آن انجام فرآیند احتراق و تخلیه محصولات احتراق در فضایی همچون استخر که کمبود اکسیژن دارد شدیدا کیفیت هوای استخر را تحت تأثیر خود در می آورد. سیستم تشعشعی، امواج الکترومغناطیسی که طول موج آنها در محدوده طول موج حرارتی است (1/0 تا 100میکرومتر) را از خود گسیل می کند. این امواج گسیل شده در سایر اجسام به فراخور مقدار پارامتر جذبمندی آنها جذب جسم می شوند، در این میان مقدار پارامتر جذبمندی هوا بسیار ناچیز است بنابراین در صورتی که افراد از ناحیه ای که تحت پوشش امواج گسیل شده است خاارج شوند (مثلا محوطه کنار استخر، توالت و...) احساس سرما می کنند. سیستم تشعشعی ناحیه ای به شکل یک مخروط ناقص تحت گرمایش قرار می دهد.