خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

نردبان استخر

An item with the same key has already been added. Key: bold

نردبان استخر

در کناره های استخر در محل های عمیق و کم عمق باید یک پلکان یا نردبان تعبیه شود.

برای تامین اتصالات موقت باید پیش از بتن ریزی ،غلاف یا پایه فلزی ضد زنگ در محل مورد نظر گذاشته شود به گونه ای که با بتن ریزی و انجام نازک کاری غلاف و یت پایه هم سطح و تراز ازاطراف خود قرار گیرد. محل نصب نردبان در محل های عمیق و کم عمق باید حداقل یک پلکلن یا نردبان تعبیه شود.

نردبان ها باید از جنس مواد زنگ نزن ساخته شود و تمامی پله های نردبان باید زبر باشد،به محوی که سر خوردن شناگر تا حد امکان کاهش یابد.

ساخت استخر

تمامی نرده ها بایر به گونه ای طراحی شوند که شناگر بتواند با گرفتن دست ،خود را از آب خارج کند .

ارتفاع بین هر پله باید برابر و بین 230 میلی متر و 300 میلی متر باشد .

پله نردبان ها باید حداقل دارای عرض 450 کیلی متر و حداکثر عرض 600 میلی متر و حداقل پاخور یا قطر 50 میلی متر باشد .

فاصله بین هر نردبان از دیوار استخر باید بین 0 تا 8 میلی متر و یا بین 25 تا 140 میلی متر باشد.

پله های خروج ازآب در استخر هایی که حارج شدن شناگران توسط پله هایی که در دیواره های استخر به صورت فرو رفنگی ایجاد شده است ،انجام شود.پله ها باید به گونه ای طراحی شده باشند که به وضوح و روشنی قابل رویت باشد .

گام هر پله باید حداقل 125 میلی متر و حداقل عرض 350 میلی متر باشد.

پلکان :در حالتی که از پلکان استفاده می شود پلکان باید دارای دستگیره تا بیرون استخر امتداد یافته باشد.دستگیره باید ارتفاعی بین 750 تا 950 میلی متر داشته باشد.

ساخت استخر

محصولات مرتبط

جارو استخر

image

مقالات مرتبط

 مشاوره ساخت استخر

12نظر

مشاوره ساخت استخر

مشاوره ساخت استخر بزرگترین شرکت استخر ساز ایران