خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

الکتروپمپ مستغرقDAB

الکتروپمپ مستغرقDAB

نام پمپ مستغرق

الکتروپمپ مستغرقDAB-

برند پمپ مستغرق

DAB-

قدرت

-

قطر خروجی

-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

ثبت نظر کاربران
کد امنیتی