خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

استخر با لبه ی نا محدود

An item with the same key has already been added. Key: bold

استخر با لبه ی نا محدود

استخرهای با لبه نامحدود را مهندسین به تقلید از آبگیرهای طبیعی مجاور اقیانوس ها طراحی نموده اند.

استخر با لبه ی نا محدود

استخرهای با لبه نامحدود را مهندسین به تقلید از آبگیرهای طبیعی مجاور اقیانوس ها طراحی نموده اند.

ویلایی هایی که در قله یا دامنه کوه و یا مجاور سواحل اقیانوس ها ساخته میشود معمولا مجهز به این نوع استخرها میباشند.

اساس طراحی این استخرها به این صورت است که لبه ای که قرار است برای شناگر بیکران جلوه کند باید حدود 2/5 سانتی متر پایین تر از سطح آب قرار گیرد تا آن لبه استخر مانند یک سرریز عمل کند در قسمت پایین سرریز سیستم جمع آوری آب قرار گرفته است تا آب گرم و تصفیه شده استخر مجددا وارد سیستم شود. از این رو لبه استخر در امتداد خط افق به صورت یکپارچه دیده میشود و نمایی بسایار چشم نواز برای شناگر دارد.

ساخت استخر درمانی

استفاده از این نوع استخر ها دارای پیشینه بسیار طولانی میباشد. به صورت کلی استفاده از دماهای گوناگون آب و یا تزریق موادی خاص در آب با هدف بهبود وضعیت جسمانی را آب درمانی میگویند.

محصولات مرتبط

الکتروپمپ داب ایتالیا EUROSWIM

image

مقالات مرتبط

 گرم کردن آب استخر

12نظر

گرم کردن آب استخر

محدوده متداول دمای آب استخرها در استخرها بدن انسان در میان یک سیال به عنوان محیط واسطه برای انتقال حرارت قرار می گیرد.

 رفع آلودگی آب استخرها

12نظر

رفع آلودگی آب استخرها

کلرزني كلرومشتقات آن بيشترين نقش را در گندزدايي استخرها بعهده دارد.

 استخرهای تمرینی

12نظر

استخرهای تمرینی

استخر تمرینی استخرهای تمرینی دارای قدمتی در حدود 20 سال می باشد

 روش نگهداری از آب استخرها

12نظر

روش نگهداری از آب استخرها

اکثر مشکللات مرتبط با آب استخرها وجکوزی ها